fbpx
EmailUdskrivExport ICS

Forårsmøde

Arrangementoplysninger

Forårsmøde
Arrangement:
Forårsmøde
Dato:
Lør, 28. Marts 2020, 16:00 h - 19:00 h
Hvor:
Tine - København V
Kategori:
møde
Created by:
Emanuel Johannessen

Beskrivelse

Dagsorden for forårsmødet


1) Valg af dirigent og referent.

2) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.

3) Tilsynets beretning .

4) Bådsmandens beretning ved Hans.

5) Regnskab 

6) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag

7) Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 14.marts

8) Planlægning af forårsklargøring - aftales på forårsmødet.

Bestyrelsens forslag: 5.4.,  9.4., 11.4., 18.4., 25.4., 

9) Planlægning af togter

Ugetogtet: 25.7 til 1.8.,kortere togter: 29.5 til 1.6., 3.7 til 5.7., 14.8., til 16.8. 11.9. til 13.9, 4.9.til 6.9.

10) Valg til bestyrelsen:

Hele bestyrelsen genopstiller, undtagen Tage, og nye bestyrelsesmedlemmer er velkomne.

11) Valg af revisor.

12) Eventuelt.


Eventuelle punkter til dagsordenen skal sendes til denne mailadresse senest d.14.3.2020


Vi spiser sammen efter mødet. Prisen er 100 kr. for maden. Der vil være øl og vand og vin til salg.

Tilmelding til spisning ved at svare på denne mail senest d.20.3.2020.

   

på bestyrelsens vegne

Lola

 

Tilmelding sker via Mail til Lola


Sted

Location:
Tine
Gade:
Amerikavej 9 øverst
Postnummer:
1756
By:
København V
Land:
Denmark


Registrering:

Booked Places:
1
Your Registration:
Du må logge ind for at tilmelde dig dette arrangement.