fbpx
Kommende aktiviteter
EmailUdskrivExport ICS

Forårsmøde 2021

Arrangement:
Forårsmøde 2021
Dato:
Søn, 7. marts 2021, 14:00 h - 17:00 h
Kategori:
møde
Created by:
Emanuel Johannessen
Forårsmøde 2021

Beskrivelse

Indkaldelse til forårsmøde i Snekkeklubben søndag d. 7.3.2021 kl. 14 - 17

 

Mødet kommer til at foregå online og “dørene åbner” kl. 13.30.

OBS ! Tilmed Dig via  Facebook (gruppen) eller via Messenger til Johanne / mail 

Dagsorden for forårsmødet:

 

1) Valg af dirigent og referent.

 

2) Godkendelse af referat fra sidste forårsmøde.

 

3) Tilsynets beretning.

 

4) Bådsmandens beretning ved Hans.

 

5) Regnskab ved Joe

 

6) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag

                      Bestyrelsen foreslår at vi bibeholder de eksisterende takster: 

                                           Kontingent: 200,-/år

                                           Skibsbidrag: 100,-/påbegyndt sejldag

 

7) Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 21. februar.

                      Bestyrelsen ønsker at drøfte:

 1. Hjemhavn
 2. Påhængsmotor
 3. Foreningskultur

 

8) Planlægning af forårsklargøring - aftales på forårsmødet.

 

9) Planlægning af togter - aftales på forårsmødet

 

10) Valg til bestyrelsen: 

Følgende genopstiller: Nanna, Hans Dige, Tine, Joe og Lotte og Lola som suppleanter

Følgende genopstiller ikke: Hans Højlund og Tage

 

11) Valg af revisor.

 

12) Eventuelt.

 

Eventuelle punkter til dagsordenen skal sendes til denne mailadresse senest d.21.2.2021

 

Da mødet dette år afvikles online er tilmelding til mødet vigtig, og sker ved at svare på denne mail senest d.6.3.2021.


 

 

Referat af forårsmøde 2019 (Sidste forårsmøde)

 

Dirigent : Hans Højlund

 1. Referat: Lola
 2. Referat af sidste forårsmøde godkendt.
 3. Bådsmandens beretning:

   Vi har haft båden ude at svømme, Britta og Børge opdagede det og tilkaldte hjælp.     Et redningshold tog ned og fik rejst den op og Hans byggede en ny buk.

 1.   Båden skal søsættes den 28.5     
 2.   Klargøringsdage: 14., 18. og 19 april og 25 april. Reservedag: 4. og 5.maj
 3.   Skibsbidrag og kontingent: forbliver som nu: Kontingent 200,- 100,- pr. Sejldag. Det var under overvejelse, at gøre 1. sejldag  for nye gratis.
 4.   Togter:

            Ugetogtet: uge 31 med start mandag 29.6. og slut søndag 4.7.

            Storebededagstogt: 17.18.19.maj

            Pinsetogt: 7.8.9.10. juni

            Augustweekend: 24.25. august

 1. Valg til bestyrelsen: Nanna, Hans Dige, Emanuel, Lola, Tage, Tina, Johanne.

           Suppleanter: Lotte og Hans Højlund

           Revisor: Lisa?

 1. Eventuelt: Under overvejelse at slutte os sammen med et andet   Vikingeskibslaug.

Foldere: Emanuel sørger for at få trykt 100 eksemplarer uden togtplan. Togtplanen skal trykkes som små stykker papir, der kan klistres på. Der skal også trykkes i plakatformat.

 

Bestyrelsen mødes til konstituering i Vordingborg efter klargøring 18.4.19

 

Referent Lola

 

                     

 


Registrering

Your Registration:
Du må logge ind for at tilmelde dig dette arrangement.