Snekken - ( Vikingeskibet )

Splejsninger og taklinger

 

Splejsninger og taklinger

 


 

Øjespejsning


Watch Splicing 3-Strand Line: 07 The Eye Splice in How to Videos | View More Free Videos Online at Veoh.com

 


 

Udtynding af øjesplejsning


Watch Splicing 3-Strand Line: 11 Making A "Taper" in How to Videos | View More Free Videos Online at Veoh.com

 

 


 

Endesplejsning


Watch Splicing 3-Strand Line: 06 The Back Splice (Including the Wall Knot) in How to Videos | View More Free Videos Online at Veoh.com

 

 

 


 

Langsplejsning


Watch Splicing 3-Strand Line: 10 The Long Splice in How to Videos | View More Free Videos Online at Veoh.com

 

 


 

 

Lagt Takling


Watch Splicing 3-Strand Line: 12 "Whipping" A Line in How to Videos | View More Free Videos Online at Veoh.com