Hjemmesiden

E-mail konto hos Snekkeklubben.dk

Snekkeklubben.dk tilbyder e-mail adresser
klubbens bestyrelse, skippere koordinatorer oa. Bliver prioriteret ellers gælder princippet først til mølle......
på de næste sider kan du finde oplysninger om opsætning - links - mm. samt hvorledes du kan få en e-mail adresse.