Klubben

Hvordan bliver jeg medlem ?

Hvordan bliver jeg medlem ?

Snekkeklubben er en åben klub, dvs. Alle kan blive fuldgyldige medlemmer, når blot man betaler kontingent og i øvrigt efterlever klubbens love.

indmeldelse i snekkeklubben

fundats og formål