Snekkeklubben

Snekkeklubben Fylder Rundt

Snekkeklubben Fylder 40 år !!

Vigtige Datoer for snekkeklubben

 

1970 Snekkeklubben Stiftes 20-2

1971 Kraka Søsættes 29-5

1972 Aslaug Søsættes

1986 snekkeklubben ændres til selvejende institution

1998 Snekken Freja søsættes af bådelauget "Freja" i Fredriksværk

2003 Snekkeklubben af 1986 og Bådelauget Freja Fusionere til "Snekkeklubben Bådelauget Freja"

 

Fra forordet i Håndbog for snekkesejlere

 

På initiativ af undertegnede blev der den 20.2.1970 stiftet en klub
under navnet Snekkeklubben som samlingssted for folk, der var
interesserede i at sejle med kopier af vikingeskibe. En mindre kreds
under navnet Byggelauget byggede derefter en kopi af en vendersnekke,
som under navnet Kraka blev søsat året efter.
Dermed var en ny idrætsgren introduceret som en symbiose af
langtursroning, sejlsport og naturoplevelser. Det var naturligt til disse
aktiviteter at vælge vore forfædres smukke skibstype, der - let modificeret
til moderne kroppe - er særdeles velegnet til formålet.
Med Kraka og det senere bygget søsterskib Aslaug foretog klubben
flere hundrede togter i de indre danske farvande de følgende år.
Desværre blev Aslaug slået i stykker i brændingen på Asnæs strand
efter kun fem sæsoner. Men Kraka er stadig i brug.
I midten af 1990-erne bød der sig en lejlighed til at bygge et nyt skib,
og det blev under navnet Freja søsat i juni 1998. Det fik plads i
Frederiksværk, og er indtil sidste år blevet benyttet der. Det er af
samme type som Kraka, men ændret lidt i følge de erfaringer, der i
årenes løb er gjort.
I 2003 blev der indgået aftale om fusion mellem Bådelauget "Freja"
og Snekkeklubben, og den hidtil gældende fundats blev ændret i
overensstemmelse hermed.
Den seneste udgave af håndbogen måtte af samme grund også
ændres, og lejligheden er hermed benyttet til fornyet gennemgang og
justering.
Snekkesport rummer elementer fra flere andre sportsgrene, men er
ikke desto mindre en unik aktivitet. Derfor er denne håndbog en
nødvendig hjælp - selvfølgelig først og fremmest for begyndere i
søsport, men også for den øvede sejler eller roer, der hurtigt vil
opdage sine gamle erfaringers utilstrækkelighed.


Tisvilde den l. marts 2004

/Helge Krex