Snekkeklubben

dagsorden til forårs møde

Snekkeklubben / Bådelauget Freja

indkalder til generalforsamling og forårsmøde lørdag d. 17. marts kl. 16-18

i festlokalerne, Vodroffs Tværgade 3E, Frederiksberg.

Dørene åbner kl. 15.30, så man kan få sig en sludder og en kop kaffe inden mødet!

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning ved Hans og John

3) Regnskab ved Joe

4) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

5) Indkomne forslag

6) Fastsættelse af kontingent

7) Planlægning af forårsklargøring

8) Planlægning af togter

9) Eventuelt

 

ad 4) Søs, Liv, Nanna, Hans, Blaaberg, Joe og Emanuel stiller op igen, Liv som suppleant. Wilhelm stiller op til bestyrelsen.

ad 6) Der er tegnet en forsikring på Freja. Den er nødvendig, men desværre ikke gratis. Bestyrelsen finder det derfor nødvendigt at sætte kontingentet op og foreslår følgende:

alm. medlemskab: 400kr/år

nye medlemmer: 200kr/år 1. år

hvilende medlemskab: 200kr/år

 

ad 7) Bestyrelsen har planlagt følgende arbejdsdage: lørdag 31/3, påskelørdag 7/4, skærtorsdag 5/4, lørdag 14/4, samt evt. lørdag 21/4.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 16. marts.

 

{jcomments on}