Om Snekkeklubben

Om Snekkeklubben - Om klubbens baggrund

Om klubbens baggrund

 

Kort fortalt

Vikingeskibet Kraka blev søsat i 1971. Det blev bygget af en lille håndfuld frivillige efter et krigsskib fra 900-tallet, der blev fundet i en mose i nærheden af Danzig. Krigsskibet menes at have været anvendt til at forsvare venderne mod danskerne. Kraka er klinkbygget fyr på eg, 13,3 meter langt og vejer ulastet ca. 1½ ton.
Kraka ejes af den selvejende, åbne klub "Snekkeklubben" med ca. 80 medlemmer. Kravene til medlemmerne er få, og kontingenter og gebyrer holdes i bund, da ingen skal tjene på Kraka, så praktisk taget alle kan være med. Kraka sejler fortrinsvist i det Sydsjællandske område. Målene er ubeboede, afsidesliggende områder, hvor det er muligt at få ægte naturoplevelser og stresse af, fri for byens larm. Turene, som i klubben kaldes "togter", ligger fra maj til september.
Togterne strækker sig normalt over flere dage, fra en weekend og op til en uge.
Enkelte ihærdige medlemmer har endda været af sted i flere uger.
Den 20. februar 1970 blev dagen, da klubben bag Kraka blev stiftet. Det skete i et skummelt baglokale til et hærget værtshus på Nørrebro. Lokalet var en klar kontrast til idéen bag klubben, nemlig at skabe muligheder for voksne for at dyrke sund idræt og opleve den frie natur.
Ved mødet var der 14, der meldte sig som frivillige byggearbejdere. Men det er ikke nemt at bygge et skib på Krakas størrelse, og hun blev derfor først søsat 1 år efter mødet, d. 29. maj 1971. Året havde foruden håndsværksmæssige problemer budt på kraftigt frafald blandt bådbyggerne, pengesorger og pladsmangel. Problemer, der blev løst ved ekstra indsats fra de ihærdigste og hjælp fra udenforstående honoratiores. Kraka blev søsat ud for Vikingeskibsmuseet i Roskilde og døbt af Ballerups daværende borgmester Kaj Burchardt (det var Ballerup Kommune,der havde lagt plads til byggeriet). At referere fra de talrige oplevelser, som Kraka har lagt dæksplanker til, er ikke muligt på den rådige plads. Det skal derfor kort summeres,at Kraka ved flere lejligheder har vist sig utrolig sødygtig (senest på et togt i et uvejr af kulingstyrke (22 m/s), hvor hun nær var kulsejlet på en stenmole), at hendes udformning gør hende velegnet til anløbe steder, som andre kun med besvær kan komme til (et af Krakas foretrukne rejsemål har indtil for nyligt været Tærø mellem Falster og Sjælland - et sted vi nu desværre ikke må besejle for øens ejere), og at fremdriftsmidler (årer og sejl) gør hende idéel til at samle besætningen i et tæt fællesskab.
Alt i alt har Kraka aldrig svigtet idéen bag hende.
Kraka har idag hjemhavn i Vordingborg.
Klubbens stifter, Helge Krex, er stadig aktivt medlem, og deltager som skipper på flere togter hvert år.