Om Snekkeklubben

Om Snekkeklubben - Medlemskab

Medlemskab

Medlemmer

Snekkeklubben har idag ca. 80 medlemmer. Medlemmerne tilhører ikke nogen bestemt skare, men kommer fra alle egne af landet, fra forskellige samfundslag, er af forskellige politiske og religiøse observanser, har forskellige sportsmæssige og arbejdsfaglige baggrunde, og tilhører ikke nogen særlig aldersgruppe, bortset fra at de har rundet de 18 år. Kort sagt kan man blandt medlemmerne finde alle persontyper i landet Danmark. Snekkeklubben har hovedsæde i København, og det er da også herfra, de fleste medlemmer kommer.

Medlemskab

Medlemskab af klubben kræver kun, at man er fyldt 18 år, kan svømme og har et helbred, der tåler moderat idrætsudøvelse. Det ikke nødvendigt med sejl- eller rosportserfaring - selv om det nok kan være en fordel. Freja kræver, så lidt af sit mandskab, at det fornødne hurtigt læres ombord. Det tager sjældent mere end et par dage før alle føler sig som erfarne vikinger. Da Snekkeklubben lægger vægt på fordomsfrihed med hensyn til valg af mad, drikke, omgangsform og påklædning, skal det tilføjes, at man også skal være tolerant over for andre.
Yngre under 18 år kan deltage på togter i følgeskab med pårørende medlemmer.

 

Priser

se Hvad koster det ?

 

 

med medlemsskabet følger klubbens blad/e-mail "Saltvandsposten", hjemmesiden og ret til deltagelse i alle Snekkeklubbens og Bådelauget Frejas aktiviteter. Ud over kontingentet kræves der et gebyr på 55 kr pr. dag, man sejler. For nye medlemmer er de to første sejldage dog gratis. Og så er der selvfølgelig det løse, når man deltager på et togt: transport til og fra havn, mad og drikke (afhænger af manden eller kvinden), 
Det er svært at finde en billigere, aktiv ferie!

 

Klubaktiviteter

Foruden togterne består klubbens aktiviteter af hyggeaftener med fremvisning af årets billeder, emnedage, hvor der for eksempel undervises i knob og stik eller sejlhåndtering, og vedligeholdelse af Freja - et arbejde, der faktisk kan være særdeles hyggeligt! Enkelte af togterne arrangeres som emnetogter, hvor eksempelvis sejlanvendelsen demonstreres i praksis, eller hvor Freja deltager i et lokalt vikingespil.

 

Indmeldelse:

se venlist vores kontakt side