Om Snekkeklubben

Om Snekkeklubben

om snekkeklubben

Om Medlemskab og klubbens opbygning

 

For at deltage i klubbens aktiviteter (herunder togter med Freja) skal man være medlem.

Da Snekkeklubben drives på amatørbasis, kan vi ikke påtage os at lave vikinge arrangementer og firma udflugter, derimod er alle, også større grupper velkomne til at søge optagelse i snekkeklubben og i samarbejde med bestyrelse og skipper kollegiet at arrangere togter.

 

Se Snekkeklubbens folder

 


 

 


Om klubbens baggrund

 

Kort fortalt

Vikingeskibet Kraka blev søsat i 1971. Det blev bygget af en lille håndfuld frivillige efter et krigsskib fra 900-tallet, der blev fundet i en mose i nærheden af Danzig. Krigsskibet menes at have været anvendt til at forsvare venderne mod danskerne. Kraka er klinkbygget fyr på eg, 13,3 meter langt og vejer ulastet ca. 1½ ton.
Kraka ejes af den selvejende, åbne klub "Snekkeklubben" med ca. 80 medlemmer. Kravene til medlemmerne er få, og kontingenter og gebyrer holdes i bund, da ingen skal tjene på Kraka, så praktisk taget alle kan være med. Kraka sejler fortrinsvist i det Sydsjællandske område. Målene er ubeboede, afsidesliggende områder, hvor det er muligt at få ægte naturoplevelser og stresse af, fri for byens larm. Turene, som i klubben kaldes "togter", ligger fra maj til september.
Togterne strækker sig normalt over flere dage, fra en weekend og op til en uge.
Enkelte ihærdige medlemmer har endda været af sted i flere uger.
Den 20. februar 1970 blev dagen, da klubben bag Kraka blev stiftet. Det skete i et skummelt baglokale til et hærget værtshus på Nørrebro. Lokalet var en klar kontrast til idéen bag klubben, nemlig at skabe muligheder for voksne for at dyrke sund idræt og opleve den frie natur.
Ved mødet var der 14, der meldte sig som frivillige byggearbejdere. Men det er ikke nemt at bygge et skib på Krakas størrelse, og hun blev derfor først søsat 1 år efter mødet, d. 29. maj 1971. Året havde foruden håndsværksmæssige problemer budt på kraftigt frafald blandt bådbyggerne, pengesorger og pladsmangel. Problemer, der blev løst ved ekstra indsats fra de ihærdigste og hjælp fra udenforstående honoratiores. Kraka blev søsat ud for Vikingeskibsmuseet i Roskilde og døbt af Ballerups daværende borgmester Kaj Burchardt (det var Ballerup Kommune,der havde lagt plads til byggeriet). At referere fra de talrige oplevelser, som Kraka har lagt dæksplanker til, er ikke muligt på den rådige plads. Det skal derfor kort summeres,at Kraka ved flere lejligheder har vist sig utrolig sødygtig (senest på et togt i et uvejr af kulingstyrke (22 m/s), hvor hun nær var kulsejlet på en stenmole), at hendes udformning gør hende velegnet til anløbe steder, som andre kun med besvær kan komme til (et af Krakas foretrukne rejsemål har indtil for nyligt været Tærø mellem Falster og Sjælland - et sted vi nu desværre ikke må besejle for øens ejere), og at fremdriftsmidler (årer og sejl) gør hende idéel til at samle besætningen i et tæt fællesskab.
Alt i alt har Kraka aldrig svigtet idéen bag hende.
Kraka har idag hjemhavn i Vordingborg.
Klubbens stifter, Helge Krex, er stadig aktivt medlem, og deltager som skipper på flere togter hvert år.

 

 


Snekkesejlads, en anderledes form for ferie

 

At sejle med Freja er for os, først og fremmest en unik ferieform.

Snekkesejlads kombinere mange typer af oplevelser:

Snekkesejlads (med Råsejl og åre)

natur oplevelse (vi oplever Danmark fra den smukkeste side søsiden)

Lejr liv (vi er udendørs døgnets 24 timer, og laver vores mad over bål)

socialt samvær (vi nyder hinandens gode selskab, og løser så vidt muligt alle opgaver i fællesskab)

 

 

 


Medlemskab

Medlemmer

Snekkeklubben har idag ca. 80 medlemmer. Medlemmerne tilhører ikke nogen bestemt skare, men kommer fra alle egne af landet, fra forskellige samfundslag, er af forskellige politiske og religiøse observanser, har forskellige sportsmæssige og arbejdsfaglige baggrunde, og tilhører ikke nogen særlig aldersgruppe, bortset fra at de har rundet de 18 år. Kort sagt kan man blandt medlemmerne finde alle persontyper i landet Danmark. Snekkeklubben har hovedsæde i København, og det er da også herfra, de fleste medlemmer kommer.

Medlemskab

Medlemskab af klubben kræver kun, at man er fyldt 18 år, kan svømme og har et helbred, der tåler moderat idrætsudøvelse. Det ikke nødvendigt med sejl- eller rosportserfaring - selv om det nok kan være en fordel. Freja kræver, så lidt af sit mandskab, at det fornødne hurtigt læres ombord. Det tager sjældent mere end et par dage før alle føler sig som erfarne vikinger. Da Snekkeklubben lægger vægt på fordomsfrihed med hensyn til valg af mad, drikke, omgangsform og påklædning, skal det tilføjes, at man også skal være tolerant over for andre.
Yngre under 18 år kan deltage på togter i følgeskab med pårørende medlemmer.

 

Priser

se Hvad koster det ?

 

 

med medlemsskabet følger klubbens blad/e-mail "Saltvandsposten", hjemmesiden og ret til deltagelse i alle Snekkeklubbens og Bådelauget Frejas aktiviteter. Ud over kontingentet kræves der et gebyr på 55 kr pr. dag, man sejler. For nye medlemmer er de to første sejldage dog gratis. Og så er der selvfølgelig det løse, når man deltager på et togt: transport til og fra havn, mad og drikke (afhænger af manden eller kvinden), 
Det er svært at finde en billigere, aktiv ferie!

 

Klubaktiviteter

Foruden togterne består klubbens aktiviteter af hyggeaftener med fremvisning af årets billeder, emnedage, hvor der for eksempel undervises i knob og stik eller sejlhåndtering, og vedligeholdelse af Freja - et arbejde, der faktisk kan være særdeles hyggeligt! Enkelte af togterne arrangeres som emnetogter, hvor eksempelvis sejlanvendelsen demonstreres i praksis, eller hvor Freja deltager i et lokalt vikingespil.

 

Indmeldelse:

se venlist vores kontakt side


 

Saltvandsposten

Saltvandsposten er klubbens medlemsblad, det udkommer primært elektronisk ca. 2-4 gange om året, primært i sejlsæsonen:

Har du et indlæg til saltvandsposten kan du henvende dig her


 

Indmeldelse

Snekkeklubben er en åben klub, dvs. Alle kan blive fuldgyldige medlemmer, når blot man betaler kontingent og i øvrigt efterlever klubbens fundats og formål.

 

Indmeldelse:

se venligst vores kontakt side