snekkeklubben

snekkeklubben

Forårsmøde 2015

 

Snekkeklubben / Bådelauget Freja

Generalforsamling og forårsmøde lørdag d. 14. marts kl. 16-18 i beboerlokalet på Burmeistersgade 6 st.th., 2300 København S

 

Dørene åbner kl. 15.30, så man kan få sig en sludder og en kop kaffe inden mødet! Middag kl. 19:00 fisk med gemyse, kartofler og sauce, samt dessert Middagen koster 100kr pr person Drikkevarer kan købes i baren Overskuddet går til at dække leje af lokalet ved forårsmødet. Af hensyn til planlægningen skal tilmelding til middagen foregå enten på hjemmesiden eller ved at kontakte Emanuel på tlf. 25777972 senest d. 7. marts.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent og referent

2) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

3) Tilsynets beretning ved John

4) Bådsmandens beretning ved Hans

5) Regnskab ved Joe

6) Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 7. marts

7) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag - Joe viser forskellige modeller for kontingent og betaling af sejldage.

8) Planlægning af forårsklargøring - aftales på forårsmødet.

9) Planlægning af togter.

Bestyrelsen foreslår følgende: Kr. Himmelfart eller pinsen 19.-21. juni 3.-5.juli uge 31 22.- 23. august 19.-20. september

10) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter: Bestyrelsen består af Emanuel (webansvarlig), Joe (kasserer), Tine (hovmester), Hans (bådsmand), Marc (bådsmandsføl), Jan Blaaberg (menigt bestyrelsesmedlem), og Nanna(sekretær), samt suppleanterne Anne og Liv. Alle vil gerne fortsætte - men fornyelse kan jo også være en rar ting..

11) Valg af revisor

12) Eventuelt Højst 14 dage efter mødet bliver referatet fra generalforsamlingen sendt ud pr. mail.

Tilmelding til forårsklargøring og togter sker på www.snekkeklubben.dk.

Vel mødt!

Nye referater

Så er der nye referater klar i download sektionen (kræver login)
 

  • formøde_til_forrsmøde_15.03.14    Size: 35.47 KB
 
 
 
 
Start download
 

Togt plan

her vises kommende aktiviteter fra snekkeklubben.

 

 

Læs mere: Togt plan

Nye typer medlemsskab

Årets generalforsamling (forårsmødet) vedtog den ændring i klubbens grundlag som bestyrelsen havde foreslået:

”Børnemedlemskab: Børn under 18 år kan opnå børnemedlemskab ved at have mindst en forælder som betalende medlem. Børnemedlemskab er gratis og giver ikke stemmeret. Skibsbidrag betales på lige fod med almindeligt medlemskab. Børnemedlemmer deltager altid ved skippers/tilsynets godkendelse.”

Læs mere: Nye typer medlemsskab

Sæson 2014 planlagt

Sæsonen 2014 er nu planlagt, Senere kommer et mere fyldig referat.

jeg kan løfte sløret for at mødet bla.medførere flere ændringer for klubben.

Bestyrelsen´s forslag om børne medlemskab blev vedtaget, ligeledes blev der taget stilling til kontigent (som hæves til 500,- ), foto politik mm.

 

Datoer for klargøring og sejladser er nu offentliggjort.