snekkeklubben

Forårsmøde 2014 - opdateret 09-03-2014-

Snekkeklubben / Bådelauget Freja

Generalforsamling og forårsmøde

lørdag d. 15. marts kl. 16-18

i festlokalerne, Vodroffs Tværgade 3E, Frederiksberg.

Dørene åbner kl. 15.30, så man kan få sig en sludder og en kop kaffe inden mødet!


 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent og referent

2) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

3) Tilsynets beretning ved John

4) Bådsmandens beretning ved Hans

5) Regnskab ved Joe

6) Indkomne forslag

7) Bestyrelsens forslag

a. Fotopolitik / netetikette

b. Børnemedlemskab

8) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag

9) Planlægning af forårsklargøring

10) Planlægning af togter

11) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

12) Valg af revisor

13) Eventuelt

 


 

hele indkaldelsen ses her:

link

 

du skulle også gerne have modtaget den via mail (enkelte via post)

 

Der er opstået usikkerhed om tilmelding til mødet / spisning

derfor:

der er nu oprettet en særskilt spise billet

hvis du er tilmeldt mødet skal du lige registrere en spise billet  også,

du kan også tilmelde flere blot du vælger x antal istædet for 1.

beklager evt. misforståelser og besværligheder

 tilmeld dig her