snekkeklubben

Nye typer medlemsskab

Årets generalforsamling (forårsmødet) vedtog den ændring i klubbens grundlag som bestyrelsen havde foreslået:

”Børnemedlemskab: Børn under 18 år kan opnå børnemedlemskab ved at have mindst en forælder som betalende medlem. Børnemedlemskab er gratis og giver ikke stemmeret. Skibsbidrag betales på lige fod med almindeligt medlemskab. Børnemedlemmer deltager altid ved skippers/tilsynets godkendelse.”

 

Desuden indføjes beslutningen fra sidste generalforsamling om passivt medlemskab: ”Passivt medlemskab kan opnås ved betaling af halvt kontingent og der opnås ikke stemmeret. Passive medlemmer opnår aktivt medlemskab ved at betale differencen mellem de to typer af medlemskab. Herved opnås ret til sejlads og stemmeberettigelse.”