snekkeklubben

Forårsmøde 2015

 

Snekkeklubben / Bådelauget Freja

Generalforsamling og forårsmøde lørdag d. 14. marts kl. 16-18 i beboerlokalet på Burmeistersgade 6 st.th., 2300 København S

 

Dørene åbner kl. 15.30, så man kan få sig en sludder og en kop kaffe inden mødet! Middag kl. 19:00 fisk med gemyse, kartofler og sauce, samt dessert Middagen koster 100kr pr person Drikkevarer kan købes i baren Overskuddet går til at dække leje af lokalet ved forårsmødet. Af hensyn til planlægningen skal tilmelding til middagen foregå enten på hjemmesiden eller ved at kontakte Emanuel på tlf. 25777972 senest d. 7. marts.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent og referent

2) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

3) Tilsynets beretning ved John

4) Bådsmandens beretning ved Hans

5) Regnskab ved Joe

6) Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 7. marts

7) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag - Joe viser forskellige modeller for kontingent og betaling af sejldage.

8) Planlægning af forårsklargøring - aftales på forårsmødet.

9) Planlægning af togter.

Bestyrelsen foreslår følgende: Kr. Himmelfart eller pinsen 19.-21. juni 3.-5.juli uge 31 22.- 23. august 19.-20. september

10) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter: Bestyrelsen består af Emanuel (webansvarlig), Joe (kasserer), Tine (hovmester), Hans (bådsmand), Marc (bådsmandsføl), Jan Blaaberg (menigt bestyrelsesmedlem), og Nanna(sekretær), samt suppleanterne Anne og Liv. Alle vil gerne fortsætte - men fornyelse kan jo også være en rar ting..

11) Valg af revisor

12) Eventuelt Højst 14 dage efter mødet bliver referatet fra generalforsamlingen sendt ud pr. mail.

Tilmelding til forårsklargøring og togter sker på www.snekkeklubben.dk.

Vel mødt!