fbpx
Om Snekkeklubben

Cookies

Cookie information

Cookies er korte data bider, der sendes og gemmes på harddisken på brugerens computer via din browser, når den opretter forbindelse til et website. Cookies kan bruges til at indsamle og gemme brugerdata, mens de er tilsluttet, for at give dig de ønskede tjenester og har undertiden en tendens til ikke at blive gemt. Cookies kan være sig selv eller andre.

Der er flere typer cookies:

Tekniske cookies, der letter brugernavigation og brug af de forskellige muligheder eller tjenester, der tilbydes af internettet som identifikation af sessionen, giver adgang til bestemte områder, letter ordrer, køb, udfyldning af formularer, registrering, sikkerhed, facilitering af funktioner (videoer, sociale netværk, etc..).
Tilpasningscookies, der giver brugerne adgang til tjenester i henhold til deres præferencer (sprog, browser, konfiguration osv.).
Analytiske cookies, der tillader anonym analyse af webbrugeres adfærd og gør det muligt at måle brugeraktivitet og udvikle navigationsprofiler for at forbedre webstederne.
Så når du åbner vores websted, i overensstemmelse med artikel 22 i lov 34/2002 i informationssamfundstjenesterne, i behandlingen af ​​analytiske cookies, har vi anmodet om dit samtykke til deres brug. Alt dette er for at forbedre vores tjenester. Vi bruger Google Analytics til at indsamle anonyme statistiske oplysninger såsom antallet af besøgende på vores websted. Cookies tilføjet af Google Analytics er underlagt politikkerne til beskyttelse af personlige oplysninger i Google Analytics. Hvis du vil, kan du deaktivere cookies fra Google Analytics.

Bemærk dog, at du kan aktivere eller deaktivere cookies ved at følge vejledningen i din browser.

 


Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

Cookie information

Om Snekkeklubben - Medlemskab

Artikelindeks

Medlemskab

Medlemmer

Snekkeklubbens medlemmer tilhører ikke nogen bestemt skare, men kommer fra alle egne af landet, fra forskellige samfundslag, er af forskellige politiske og religiøse observanser, har forskellige sportsmæssige og arbejdsfaglige baggrunde, og tilhører ikke nogen særlig aldersgruppe, bortset fra at de har rundet de 18 år. Desuden kan skipper under hensyntagen til forsvarlig sejlads tillade medlemmers børn deltagelse i togterne. 

 

Forudsætninger for medlemskab

Det kræver ikke forhåndsviden at være medlem af klubben og sejle med Freja. Det tager sjældent mere end et par dage før alle føler sig som en del af arbejdsfællesskabet. Du skal dog kunne svømme og have et almindeligt, godt helbred, så du kan tåle moderat fysisk aktivitet. Da Snekkeklubben lægger vægt på fordomsfrihed med hensyn til omgangsform og påklædning, skal det tilføjes, at man også skal være tolerant over for andre. Og du skal være indstillet på, at mobiltelefon og lignende ikke er en del af hverdagen.

Fuldt medlemskab kan opnås fra man er fyldt 18 år ved at betale kontingent og respektere foreningens fundats og formål.

 

Priser

Det koster 100,- pr. påbegyndt sejldag at sejle med Freja. Dertil betales et kontingent på 200,- om året. Maden deles vi om, drikkevarer betaler du selv. 

For yderligere information se Hvad koster det ?

 

Indmeldelse

Du kan melde dig ind via vores Kontaktside.

 

Foreningens aktiviteter

Freja er hjemmehørende i Vordingborg og sejler fortrinsvis i det sydsjællandske område. Målene er ubeboede, afsidesliggende strande, hvor det er muligt at få ægte naturoplevelser og stresse af, fri for byens larm.

Turene, som i foreningen kaldes togter, ligger fra maj til september. Togterne strækker sig normalt over flere dage, fra en weekend og op til en uge. 

Foruden togterne består foreningens aktiviteter af vedligeholdelse af Freja, hyggeaftener og emnedage, hvor der for eksempel undervises i knob og stik eller sejlhåndtering.