fbpx
Om Snekkeklubben

Om Snekkeklubben - Medlemskab

Artikelindeks

Medlemskab

Medlemmer

Snekkeklubbens medlemmer tilhører ikke nogen bestemt skare, men kommer fra alle egne af landet, fra forskellige samfundslag, er af forskellige politiske og religiøse observanser, har forskellige sportsmæssige og arbejdsfaglige baggrunde, og tilhører ikke nogen særlig aldersgruppe, bortset fra at de har rundet de 18 år. Desuden kan skipper under hensyntagen til forsvarlig sejlads tillade medlemmers børn deltagelse i togterne. 

 

Forudsætninger for medlemskab

Det kræver ikke forhåndsviden at være medlem af klubben og sejle med Freja. Det tager sjældent mere end et par dage før alle føler sig som en del af arbejdsfællesskabet. Du skal dog kunne svømme og have et almindeligt, godt helbred, så du kan tåle moderat fysisk aktivitet. Da Snekkeklubben lægger vægt på fordomsfrihed med hensyn til omgangsform og påklædning, skal det tilføjes, at man også skal være tolerant over for andre. Og du skal være indstillet på, at mobiltelefon og lignende ikke er en del af hverdagen.

Fuldt medlemskab kan opnås fra man er fyldt 18 år ved at betale kontingent og respektere foreningens fundats og formål.

 

Priser

Det koster 100,- pr. påbegyndt sejldag at sejle med Freja. Dertil betales et kontingent på 200,- om året. Maden deles vi om, drikkevarer betaler du selv. 

For yderligere information se Hvad koster det ?

 

Indmeldelse

Du kan melde dig ind via vores Kontaktside.

 

Foreningens aktiviteter

Freja er hjemmehørende i Vordingborg og sejler fortrinsvis i det sydsjællandske område. Målene er ubeboede, afsidesliggende strande, hvor det er muligt at få ægte naturoplevelser og stresse af, fri for byens larm.

Turene, som i foreningen kaldes togter, ligger fra maj til september. Togterne strækker sig normalt over flere dage, fra en weekend og op til en uge. 

Foruden togterne består foreningens aktiviteter af vedligeholdelse af Freja, hyggeaftener og emnedage, hvor der for eksempel undervises i knob og stik eller sejlhåndtering.