fbpx
Om Snekkeklubben

Om Snekkeklubben - Om foreningens baggrund

Artikelindeks

Lidt om foreningens baggrund

 

Kort fortalt:

I dag sejler vi med vikingeskibet Freja. Freja er det tredje skib i Snekkeklubbens historie.

Foreningens første skib, Kraka, blev søsat i 1971. Det blev bygget af en lille håndfuld frivillige efter et krigsskib fra 900-tallet, der blev fundet i en mose i nærheden af Danzig. Krigsskibet menes at have været anvendt til at forsvare venderne mod danskerne. 

Den 20. februar 1970 var dagen, da klubben bag skibene blev stiftet. Det skete i et skummelt baglokale til et hærget værtshus på Nørrebro. Lokalet var en klar kontrast til idéen bag klubben, nemlig at skabe muligheder for voksne for at dyrke sund idræt og opleve den frie natur. 

Ved mødet var der 14, der meldte sig som frivillige byggearbejdere. Men det er ikke nemt at bygge et vikingeskib på Krakas størrelse, og hun blev derfor først søsat 1 år efter mødet, d. 29. maj 1971.Året havde foruden håndsværksmæssige problemer budt på kraftigt frafald blandt bådbyggerne, pengesorger og pladsmangel. Problemer, der blev løst ved ekstra indsats fra de ihærdigste og hjælp fra udenforstående honoratiores.

Kraka blev søsat ud for Vikingeskibsmuseet i Roskilde og døbt af Ballerups daværende borgmester Kaj Burchardt (det var Ballerup Kommune,der havde lagt plads til byggeriet). At referere fra de talrige oplevelser, som Kraka har lagt dæksplanker til, er ikke muligt på den rådige plads. Det skal derfor kort summeres, at skibene ved flere lejligheder har vist sig utroligt sødygtige (blandt andet på et togt i et uvejr af kulingstyrke (22 m/s), hvor skibet nær var kulsejlet på en stenmole), at skibets udformning gør det velegnet til anløbe steder, som andre kun med besvær kan komme til, og at fremdriftsmidler (årer og sejl) gør det idéelt til at samle besætningen i et tæt fællesskab. 

Alt i alt har vikingeskibene aldrig svigtet idéen.